Na čo je dobrý odblok pre sekcionálne garážové brány?

Núdzové otváranie je dodávané a má svoj význam v prípade, ak do garáže nie je iný vstup. Odomknutím „odbloku“  zámku z exteriéru (pomocou prevodu z oceľového lanka odistíme jazdca v motorovej lište) dôjde k odpojeniu krídla od pohonu a garážovú bránu možno ľahko otvoriť ručne – obdoba odistenia pohonu z vnútra tiahlom. 

Pri núdzovom odistení brány tiahlom treba ihneď chytiť bránu, aby neprišlo k jej samovoľnému pohybu. Pri núdzovom odistení tiahlom a opätovnom zaskočení do zubu jazdca je potreba dbať na to, aby brána nebola v pohybe aby neprišlo u motora k poškodeniu zasekávacieho mechanizmu. Montáž núdzového otvárania na garážové brány je jednoduchá a zasahuje len minimálne do vzhľadu brány. 

Vonkajšia strana odbloku ktorú vidieť z exteriéru

Vnútorná strana odbloku ktorú vidieť z interiéru

Používa sa pre garážové brány s elektrickým pohonom. V prípade ak by nebol elektrický prúd, je možné odblokovať garážové brány z vnútra tiahlom pri ťažnom jazdci na motorovej lište v strede brány u stropného motora. Ak potiahneme za toto tiahlo odistíme pohon a môžeme otvoriť bránu ručne. Ak bránu zatvoríme jazdec automaticky zaskočí naspäť do mechanizmu v motorovej lište pri stropnom motore.