Garážové brány - typ sekcionálna brána - Malacky - 2010 Brána s prechodovými dverami s nízkym prahom, PVC folia