Rolety s podomietkovým boxom

Pri tomto prevedení roletového systému sú viditeľné iba vodiace lišty pripevnené na rám okna alebo do obloženia a revízna klapka. O roletách s podomietkovým boxom je potrebné uvažovať už pri samotnej stavbe alebo rekonštrukcii, aby dokonale zapadli do línií stavby. 

Touto zvláštnou montážou sa ombedzí stratám tepla a tým sa docieli pozoruhodné úspory v nákladoch na kúrenie. Pre montáž rolety pod omietku musí byť vynechaný určitý priestor v oblasti prekladu. Bežný rozmer výklenku pre roletu s páskovým ovládaním nad vrchnú časť rámu okna. Šírka výklenku v prekladu = svetlý rozmer v hrubej stavbe. Pri týchto rozmeroch výklenku je heraklitová doska zároveň za stenou. Zvláštne prevedenie s rozšírením schránky na jednu stranu pre šnúrový naviják. Šírka výklenku v preklade = svetlý rozmer v hrubej stavbe + cca. 10-15 cm na strane uloženia machanizmu pre koliesko navijáka. Pri použití izolácie v zadnej a vrchnej časti schránky musia byť rozmery výklenku upravené podľa hrúbky izolačného materiálu.