Brany dvojkridlové - typ dvojkrídlova SSUSAT BA 2012 dvijkrídlová brána šírka 3,2m, výška 1,7m, bránička š 1m, plotový dielec 2ks, motory BFT Phobos