Vonkajšie žalúzie Z-70

Vonkajšia žalúzia Z-70 s lamelou v tvare písmena Z a a so šírkou 70 mm sú technicky totožné so žalúziami Z-90. Menšia šírka vytvára jemnejší vzhľad. Exteriérové žalúzie sú na hranách vybavené tesnením, ktoré zabezpečuje ich dokonalé doklopenie. 

Exteriérové žalúzie Z70 majú lamely v šírke 70 mm čo má výhodu užšej šírky a tým aj hĺbky boxu – kastlíka. Hĺbka kastlíka je minimálne 12 cm. Na spodnej strane lamely vonkajšej žalúzie je tesnenie, ktoré zabezpečuje lepšie privretie lamiel a menší hluk v prípade vetra. V zrolovanom stave však majú väčší nábal ako vonkajšie žalúzie Z90Noval.

Vonkajšie žalúzie Z-70 a ich výhody:

 • inovatívny moderný vzhľad
 • 8 štandardných farieb

Rozmery

TypMin. šírkaMax. šírkaMax. výška Max. plocha
Z-70 s kľukou50 cm500 cm500 cm8 m2
Z-70 s motorom50 cm500 cm500 cm20 m2

Vonkajšie žalúzie Z-70 delíme podľa uloženia horného nosiča:

1. Vonkajšie žalúzie bez krytia horného nosiča 

Vonkajšie žalúzie bez krytia horného nosiča. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra

2. Vonkajšie žalúzie s krytom z hliníkového plechu

Vonkajšie žalúzie s krytom z hliníkového plechu. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra

3. Vonkajšie žalúzie v špeciálnom hliníkovom boxe

Vonkajšie žalúzie v špeciálnom hliníkovom boxe. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra

 

4. Vonkajšie žalúzie v podomietkovej schránke

Vonkajšie žalúzie v podomietkovej schránke. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra

5. Vonkajšie žalúzie v preklade HELUZ

6. Vonkajšie žalúzie v samonosnom vyhotovení 

Vonkajšie žalúzie v samonosnom vyhotovení. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra

1. Vonkajšie žalúzie Z-70 bez krytia horného nosiča

 • vonkajšie žalúzie sa ukotvia do vopred pripraveného priestoru pomocou konzol a držiakov, 
 • vonkajšie žalúzie majp nosič a zväzok uložený pod fasádou a po vytiahnutí nie sú zvonku vidieť, 
 • vonkajšie žalúzie bez krytia horného nosiča možno použiť aj na dodatočnú montáž, po inštalácii je zvonku vidieť nosič a zväzok vytiahnutých lamiel, mechanizmus vonkajších žalúzií nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi a nečistotami.
Vonkajšie žalúzie Z-70 bez krytia horného nosiča. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra.

2. Vonkajšie žalúzie Z-70 s krytom z hliníkového plechu

 • horný nosič je krytý hliníkovým plechom a po vytiahnutí žalúzií je krytý i zväzok lamiel,
 • vonkajšie žalúzie sú vďaka krytu chránené pred vplyvmi počasia a tiež hrubými nečistotami, 
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčastí žalúzií, 
 • tento typ umiestnenia žalúzií sa používa vtedy, keď horný nosič nie je uložený pod fasádou a pri inštalácii žalúzií vysunutými pred fasádou, 
 • farba krytu je voliteľná podľa RAL vzorkovníka a vďaka širokej farebnej škále je možné kryt zladiť s farbou žalúzií alebo fasády,  
 • ukotvuje sa do rámu okna, ostenia alebo nadpražia.
Vonkajšie žalúzie Z-70 s krytom z hliníkového plechu. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra.

3. Vonkajšie žalúzie Z-70 v špeciálnom hliníkovom boxe

 • vonkajšie žalúzie sú umiestnené v boxe a na budovu sú inštalované ako celok. Systém vonkajších žalúzií je samonosný a ukotvený prostredníctvom vodiacich líšt na rám okna alebo ostenia, 
 • vonkajšie žalúzie sú v boxe chránené pred poveternostnými vplyvmi počasia a hrubými nečistotami, 
 • box zakrýva horný nosič a po vytiahnutí žalúzií i zväzok lamiel,
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií, 
 • voliteľná integrovaná rolovacia sieť proti hmyzu, 
 • v ponuke máme tri typy boxov - predokenný so skosením 20°, podomietkový so skosením 20° a okrúhly, 
 • pri výbere boxu, ktorý vidno zvonku budovy, sa dá vybrať zo širokej farebnej škály RAL a zladiť box so žalúziam alebo fasádou, 
 • hliníkový box je vhodný na dodatočnú predokennú montáž, montáž na fasádu i montáž na dodatočné zaomietanie. 
Vonkajšie žalúzie Z-70 v špeciálnom hliníkovom boxe. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra.

4. Vonkajšie žalúzie Z-70 v podomietkovej schránke

 • vonkajšie žalúzie sú inštalované do schránky a spolu s ňou sa ukotvujú na budovu
 • schránka s vonkajšími žalúziami je určená na zaomietanie a nie je ju vidieť zvonku budovy 
 • vonkajšie žalúzie sú chránené schránkou pred poveternostnými vplyvmi a nečistotami
 • zväzok lamiel je po vytiahnutí uložený v schránke, 
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčastí žalúzií, 
 • v ponuke máme viac typov schrániek: PS, PSI, PSL vrátane vyhotovenia so zateplením, 
 • schránky možno vybrať vrátane bočných izolačných panelov na zapustené vodiace lišty, ktoré zvonku nevidno. 
Vonkajšie žalúzie Z-70 v podomietkovej schránke. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra.

5. Vonkajšie žalúzie Z-70 v preklade HELUZ

 • špeciálne stavebné preklady na umiestnenie vonkajších žalúzií slúžia ako štandardný nosný preklad, vonkajšie žalúzie do nich možno namontovať po dokončení stavby, 
 • vonkajšie žalúzie sú inštalované do priestoru v stavebnom preklade a po vytiahnutí nie je zväzok lamiel viditeľný, 
 • vonkajšie žalúzie sú chránené pred poveternostnými vplyvmi a je zamedzené vnikaniu nečistôt, 
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčastí žalúzií, 
 • možnosť vybrať bočné izolačné panely na zapustené vodiace lišty, ktoré zvonku nevidno. 
Vonkajšie žalúzie Z-70 v preklade HELUZ. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra.

6. Vonkajšie žalúzie Z-70 v samonosnom vyhotovení

 • výhodou tohto typu vyhotovenia je väčšia stabilita vonkajších žalúzií vo vetre
 • pri inštalácii sa používajú vodiace lišty VL 6 a dve vodiace lanká s priemerom Ø 3,5 mm, umiestnené 75 mm od vonkajšej hrany vodiacej lišty, 
 • vodiace lanká pomáhajú k vyššej stabilite lamiel vo vetre, použité sú konzoly PK 70, 
 • horný nosič je vyhotovený z hliníka a montážne držiaky sú MD 1 a  sú z nehrdzavejúcej ocele. 

7. Vonkajšie žalúzie Z-70 vyhotovenie Comfort systém

 • Comfort systém je riešením, ktoré významne zrýchli montáž vonkajších žalúzií. Nie je potrebná montáž krycích plechov alebo podomietkových schránok. Výhodou tohto riešenia je najmä jednoduchá a rýchla montáž a s tým spojená úspora finančných nákladov. 
 • Vonkajšie žalúzie sa ukotvia cez vodiace lišty a do šírky 200 cm je systém samonosný. Nad túto šírku je potrebné prídavné kotvenie. Montážne otvory sú pripravené už z výroby. 
 • Tento systém vonkajších žalúzií sa montuje v dvoch vyhotoveniach - predokenné alebo podomietkové vyhotovenie.
 • Vonkajšie žalúzie možno doplniť o rolovaciu sieť, ktorá je predmontovaná z výroby.
Vonkajšie žalúzie Z-70 vyhotovenie Comfort systém. Žalúzie a tieniace systémy Sun door Nitra.