Žalúzie vonkajšie - typ Z90 - Trnava - 2012 Žalúzie vonkajšie - typ Z90 zaomietací predsadený kastlík s styroduru,ovládanie motorické s dialkovým ovládaním

Vonkajšie žalúzie na diaľkové ovládanie typ Z90 so zaomietacím predsadeným kastlíkom montované na rodinnom dome v Trnave.