Garážové brány - typ sekcionálna brána - Nitra - 2010 Garážová brána - typ sekcionálna brána - PVC folia