Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval

Vonkajšie  hliníkové žalúzie Z-90 Noval sú najdokonalejším typom vonkajších žalúzií. Umožňujú plynule regulovať prirodzené osvetlenie a zachytávajú priame slnečné lúče.

Hliníkové žalúzie od firmy Sundoor určené na vonkajšie použitie umožňujú plynule regulovať slnečné svetlo naklápaním lamiel. Pri zavretých lamelách vzniká v miestnosti šero. Vonkajšie hliníkové žalúzie typ Z-90 Noval majú tvar lamiel Z a sú šíroké 90 mm. Lamely sú vedené vo vodiacich hliníkových lištách. Tieto líšty zabezpečujú fixáciu žalúzie na bokoch.

Na spodnej hrane každej lamely je gumové tesneníe. Toto tesnenie a tvar lamely hliníkovej žalúzie zaručí dobré dovretie a zatienenie okna. Gumové tesnenie na lamele exteriérovej žalúzii má aj druhú funkciu. Tlmí zvuk, keď je žalúzia zavretá. 

Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval vám poskytnú:

  • lepší komfort bývania,  
  • inovatívny a moderný vzhľad,
  • dobré dovretie lamiel v rôznych rozmeroch,
  • nižší nábal,
  • 25 druhov štandardných farieb.

Rozmery

TypMin. šírkaMax. šírkaMax. výška Max. plocha
Z - 90 NOVAL kľuka50 cm400 cm400 cm8 m2
Z - 90 NOVAL motor50 cm400 cm400 cm16 m2

Vonkajšie žalúzie Z90 Noval jemožné montovať:  

1. do okenného otvoru

a to:

a) s použitím tzv. „zaomietacieho kastlíka (krycieho plechu) Vonkajšia žalúzia je pri tomto spôsobe montáže súčasťou fasády resp. je zakomponovaná do fasády. Kastlík pri pohľade na fasádu nie je viditeľný. Do kastlíka sa schová celý nábal žalúzie vrátane motora( pri motorom ovládanej žalúzii). Výška kastlíka je daná výškou okna. Čim je okno vyššie tým je vyšší nábal a tým aj potrebná výška kastlíka. Napr. u žalúzií s motorovým pohonom pri výške okna 150 cm je potrebná výška kastlíka 20 cm, pri výške okna 225 cm min. 27 cm.

b) s použitím viditeľného tzv.“priznaného krycieho plechu Kastlík exteriérovej žalúzie sa vsadí do okenného otvoru a prišróbuje sa o rám okna. O rám okna sa prišróbujú aj vodiace lišty. V prípade, že je okno osadené „utopené“ do fasády dostatočne hlboko, plech kastlíka vonkajšej žalúzie je zarovno fasády. V opačnom prípade kastlík žalúzie Z90Noval bude vysunutý pred fasádu. Vtedy je vhodné použiť krycí plech s bočnicami.

2. nad okenný otvor  

Kastlík exteriérovej žalúzie sa montuje na fasádu. V tomto prípade má kastlík aj bočnice z oboch strán. Vodiace lišty sa taktiež šróbujú na fasádu. tento spôsob montáže je náročnejší kvôli zatepleniu fasády.

Vonkajšia žalúzia Z90 Noval sa skladáz viacerých hlavných komponentov:

  • profilu, kde je uložená prevodovka alebo motor. Je z pozinkovaného valcovaného plechu o rozmeroch 58 x 56 cm.
  • lamiel, ktoré sú hliníkové o šírke 90mm a majú tvar písmena Z. Farebná úprava je možná podľa vzorkovníka (viď farebné prevedenie)
  • navíjacích mechanizmov ako sú pásky, rebríky...Sú vyhotovené z vysokokvalitných materiálov odolávajúcich poveternostným vplyvom a UV žiareniu
  • vodiacich líšt, ktoré sú vyrobené z hliníkového profilu 20 x 20mm. Štandardne sú dodávané vo farbe elox (strieborná) za príplatok je možné nastriekať do požadovanej farby podľa vzorkovníka.

Žalúzie je možné aj zaomietať ale je potrebné na to myslieť ešte pri stavbe domu a spraviť predprípravu.  Dôležité: osadenie konzol byť rovné. Konzoly musia byť prichytené v pevnom materialy ešte pred upravením fasády. 

Upevnenie Vonkajšej žalúzie na zaomietacie konzoly.   Detail upevnenia vonkajšej žúzie pred oknom.

Konečné prevedenie zaomietacej žalúzie.