Markízy - typ Klasik - Rumanová - 2009 Markíza Klasik 4x3, reštaurácia v Rumanovej