Brány - motor BFT Phobos pre dvojkrídlovú bránu 2016