Garážové brány - typ sekcionálna brána - Vlkanová - 2009 Garážové brány - typ sekcionálna brána zateplená 40mm