Prečo si vybrať predokené rolety?

Pred okenný systém od firmy Alukon je rovnako tak vhodný pre novostavby ako i pre renovované budovy. Myšlienka pred okenného elementu je jednoduchá a geniálna. 

Roletová schránka nie je montovaná nad ale pred oknom. Tým nevznikajú žiadne tepelné mosty. To je optimálne stavebno-fyzikálne riešenie. Ďalej je docielená omnoho lepšia ochrana proti hluku v porovnaní s prekladovou schránkou. Vonkajšie revízne kryty umožňujú následný servis rolety bez poškodenia steny alebo tapiet.

Roletovými elementmi pod omietkou je možné docieliť pozoruhodných úspor v nákladoch na kúrenie. Po omietnutí nie je roletová schránka viditeľná. Revízny kryt a vodiace lišty môžu byť dodané farebne zladené s oknom.

Okno nasímané s termokamerou. Na ľavom okne nie je roleta na pravom je roleta. Názorný príklad šetrena teplom, čím je farba červenšia únik tepla je večší a naopak modrá farba vyjadruje pokles úniku tepla.