Markízy - typ Stabil - Vlčkovce - 2009 Rodinný dom Vlčkovce - markíza Stabil