Garážové brány - typ sekcionálna brána- Obytný komlpex Kia - Čierna voda - 2009 7ks brán v bytnom komplexe Kia na Čiernej Vode